2 Mart 2011 Çarşamba

KALİTE İLE İLGİLİ SÖZLER-2

"Genellikle bir kuruluşun alacağı en büyük risk karar vermemektir."
Evereard ve Morris

"Küçük bir ihmal büyük bir yanlışlığa yol açar… Çünkü bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at da bir binici kurtarır."
Benjamin Franklin

"İçine koyacak şeyiniz varsa bir günün bin cebi vardır."
F.Nietzsche

"Herkesin işi, hiç kimsenin işi değildir."
Anonim

"Kalite nerede üretilir? Kalite, yönetim kurulu odasında üretilir."
W.Edwards Deming

"Takımın aklı takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür."
Senge

"Hiçbirimiz başkaları ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak var olamayız."
Weatley

"Komite: tek başlarına bir şey yapamayan grup halindeyken de bir şey yapılamayacağına karar veren insanlar topluluğu."
Fred Allen

"Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar."
GOETHE

"Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun."
Charles Hale

"Bir işyeri sahip olduğu elemanlardan ne daha iyi ne de daha kötüdür."
Ishikawa

"Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz."
Emerson

"Yaratıcılık" yeni şeyler düşünmek, "yenilik" yeni şeyler yapmaktır."
Leitt

"Yeni bir fikir ya kendine bir şampiyon bulur, ya da ölür."
Edward Schon

"Bazı insanlar her şeyi olduğu gibi görürler ve "neden" diye sorarlar. Ben ise her şeyi asla olmadığı biçimde hayal ederim ve "neden olmasın" diye sorarım."
Bernard Shaw

"Durumlar değişmez biz değişiriz."
Henry David Thoreau

"Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."
Victor Hugo

"İnsanlar başarmak için doğarlar, başarısızlık için değil."
Henry David Thoreau

 "Mükemmeliyet kantiteye değil, kaliteye bağlıdır."
Baltasar Gracian   Morales

"Daha yüksek kalite, daha fazlaya değil daha aza mal olur."
Scerkenbach

"Dışarıdan tüm aldığımız ve tek alabileceğimiz bilgidir. Bu bilgi üzerine nasıl hareket edeceğimiz biz bağlıdır."
Glasser 

"Başarısız ola ola başarıya ulaştım."
Thomas Edison

"Evrende geliştirebileceğinizden emin olabileceğiniz tek şey nokta vardır: kendiniz."
Aldous Huxley

"Toplam kalite kontrolü, penisilin gibi hızla hareket eden bir ilaç değil, uzun süre alınırsa bir şirketin yapısını aşama aşama iyileştiren, yavaş  çalışan, bitkisel bir ilaç gibidir."
Kaoru Ishikawa

"Öğrenmeyi bırakan kişi, yirmisinde de olsa, sekseninde olsa, yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden kişi gençtir. Yaşamdaki en muhteşem şey, zihninizi genç tutmaktır."
 Henry Ford

"Deneyim bir insanın başına gelen şeyler değildir. Deneyim başına gelen şeylerle ilişkili olarak insanın kendisinin ne yaptığıdır."
Aldous Huxley

"Yalnızca sıradan insanlar kendi potansiyellerinin daima en iyi noktasındadırlar."
W.Someset Maugham

"Tüm iyi şeyler ucuz, tüm kötü şeyler çok pahalıdır."
Henry David Thoreau

"Ne olduğumuzu biliyoruz ama ne olabileceğimizi bilmiyoruz."
William Shakespare

"Siz görmeseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler."
Aldous Huxley

"İşadamlarının çoğunluğu orijinal düşünce üretmekten yoksundur, çünkü mantığın egemenliğinden kurtulma becerisini gösteremezler."
Ogilvy

"Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar."
Peter Drucker

"Etkili olan her şey sayılamaz, sayılabilen her şey etkili olamaz."
 Albert Einstein

"Sahip olduğunuz tek araç çekiçse her şey size bir çivi gibi gözükecektir."
Abaraham Maslow

"Şirketteki herkes en üst yöneticinin müşterisidir."
Fred Smith

"Kalite hiçbir zaman sone ermeyecek bir seyahattir."
Tom Peters

"İyi bir yönetici, sıradan insanları sıradışı şeyler yapar hale getirir."
Peter Drucker

"Gelişme hiç bir zaman sona ermeyecek bir süreçtir."
Peter Drucker

"Liderlik güç kullanmak değil, başkalarını güçlü kılmaktır."
Bennis ve Nanus

"İyimser her belada bir fırsat, kötümser her fırsatta bir bela görür."
Anonim

"Kalite konusunda bir heyecan ve arzunun olmadığı bir organizasyonda başarısızlık sözkonusu olur."
Tom Peters

"Kalite, sürekli gelişmeyi öngörür."
Armand V. Fiegenbaum

"Mutlu etme sanatı mutlu olmayı da kapsar."
William Hazlitt

"Problem insanlar değil, sistemdir."
 Scerkenbach

"Kalite kontrol herkesin işidir."
Armand V. Feigenbaum

"Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamak zorundadır."
Lao-tzu

"İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir."
Francis Bacon

"Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir."
Thomas J. Peters

"Altın kural şudur: Herhangi bir altın kural yoktur."
Bernard Shaw

"Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız, haklısınız, yapamazsınız."
Henry Ford

"Özen yoksa ödül de yoktur."
 Alman atasözü

"Kalite hem bireysel, hem de grup çalışma ruhunu geliştirir."
Armand V. Fiegenbaum

"Umut yoksa girişim de yoktur."
Samuel Johnson

"Düşmanı bulduk; biziz."
Pogo

"Acele etme ama tembellik de etme."
Goethe

"Toplam kalite yönetiminin başarısı, üst yönetimden en alt çalış anlara kadar kalite bilincinin olmasıdır."
Armand V. Fiegenbaum

"Cehalet asla soru sormaz."
Benjamin Disraeli

"Kalite bir ahlak felsefesidir."
Armand V. Fiegenbaum

"Kalite yükselirse, maliyetler azalır."
Tom Peters

"Kolay çıkış yolu genellikle tekrar içeriye girmeye yol açar."
Senge

"Hala öğreniyorum."
Emerson

"Kalite, organizasyonda belirlenen şartlara uymak demektir."
Yöneticiler 

"İlk başlangıçta doğruyu yap" ilkesini çalışanlara açık bir şekilde anlatmalıdırlar."
Philip B. Crosby

"Eğitim ders vermek değildir. Bir bireyin içsel yeteneklerini genişletme aracıdır."
 Nemoto

"Olanaksızı isteyerek, olası en iyiyi elde ederiz."
İtalyan Ata sözü

"Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir."
Thomas J. Peters

"Kalite geliştirme çalış malarının hiçbir zaman sona ermeyeceği bilinci çalış anlar arasında yerleştirilmelidir."
Philip B. Crosby

"İnsan inatçı bir anlam arayıcıdır."
John Gardner.

"Duyduğumu unuturum, Gördüğümü hatırlarım, Yaptığımı anlarım."
Çin Atasözü

"Kaizen herkesin katılımını öngören sürekli gelişmeyi ifade etmektedir. Kaizen felsefesi, çalışma, sosyal ve aile yaşamının sürekli geliş meye tabi olmasını önerir."
Maasaki Imai


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder